Obec Strakov

Přejít na obsah
VYHLEDÁVÁNÍ
KONTAKT

OBEC Strakov
Strakov čp.3
570 01 Litomyšl

tel./fax: 461 639 257

e-mail: obec@strakov.cz

          ou.strakov@tiscali.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  18:30 - 19:30 hod.

Středa:   18:30 - 19:30 hod.
 

Úplná uzavírka provozu v obci 27.8.2021

UPOZORNĚNÍ  -  Ú P L N Á    U Z A V Í R K A

 V pátek 27. 8. 2021 bude v naší obci úplná uzavírka provozu na silnici Litomyšl – Janov. Nebude umožněn ani vjezd do Strakova od Janova.

Silnice bude zcela uzavřena od 18,00 hod. do 19,30 hod. z důvodu pořádání sportovní akce „DECIMUŽ  2021“.   Po dobu uzavírky tak nebude umožněn příjezd a odjezd do a z obce Strakov (mimo zasahující vozidla IZS).

Doporučujeme občanům použít pro příjezd i odjezd cestu od Pazuchy.

14. července 2021 - Pomoc obcím zasaženým tornádem

I naše obec pomáhá jižní Moravě, kterou postihlo tornádo. Do obce Mikulčice jsme poskytli materiální pomoc v podobě dodávky střešních latí včetně dopravy. Velké poděkování za iniciativu patří Antonínu Tauerovi ml.

Také velmi děkujeme našim občanům, kteří se ve vlastním volnu vydali do obce Mikulčice, a pomohli tak s opravami postižených budov. (Tomáš Tauer, Lukáš Štarman, Michal Křemenák, Václav Klejch, Josef Bis ml.)

VIZ FOTOGALERIE - AKCE V OBCI - ROK 2021

1. června 2021 - Kliknutím na baner ČEZu vpravo dole zjistíte plánované odstávky el.energie

1. ledna 2021 - Poplatek za komunální odpad na rok 2021 a poplatek za psa

Poplatek - KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSI    

Poplatek mohou občané uhradit hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bankovním převodem na účet č. 13022591/0100,  variabilní symbol  č.p./č.ev./2021, nebo do zprávy pro příjemce - jméno.

Výše poplatku za KO je pro rok 2021   500,00 Kč/osoba nebo rekreační objekt.

Výše poplatku za psa je  pro rok 2021 100,00 Kč za psa a 150,00 Kč za každého dalšího.

Pro bližší informace pište na e-mail: obec@strakov.cz

24. května 2019 - FOTOMAPA OBCE - naše obec jako "malovaná"

klikněte zde: http://www.malovane-mapy.cz/mapy/strakov.html

6. června 2016 - BIOODPAD A KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolování kácení dřevin v obci Strakov

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku (např. břehový porost vodního toku, rybníka) nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin (nálety, keře), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území a evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Žádost o povolení kácení dřevin v obci Strakov se podává na Obecní úřad Strakov. O povolení kácení žádá vlastník (příp. vlastníci) pozemku, kde dřeviny požadované ke kácení rostou, nebo osoba, která je k tomu vlastníkem zplnomocněna.

Žádost o povolení k zásahu do břehového porostu rybníků a vodních toků (např. kácení dřevin), se podává na odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl. Poté se podá na Obecní úřad Strakov žádost o povolení jednotlivých dřevin, pokud to zákonné předpisy vyžadují, tj. podle výše uvedených kritérií a)-d).

2. ledna 2014 - Nový mapový portál

Máme nový mapový portál. Vyzkoušet ho můžete zde.

AKTUALITY

14. července 2021

I naše obec pomáhá jižní Moravě, kterou postihlo tornádo. Do obce Mikulčice jsme...

1. června 2021

...

1. ledna 2021

Poplatek - KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSI     Poplatek mohou občané uhradit...

24. května 2019

klikněte zde:...

6. června 2016

Povolování kácení dřevin v obci Strakov Povolení ke kácení dřevin, za...
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ http://www.regrafika.czProhlášení o přístupnosti