SDH Strakov

 Výbor SDH Strakov

Starosta: Tauer Stanislav
Velitel: Tauer Antonín ml.
Jednatel: Širková Dagmar
Preventista: Bis Josef st.
Pokladník: Dědičová Anna
Člen výboru: Šimek Ondřej
Člen výboru: Mlynář Jan