Úřední deska

Usnesení z veřejného zasedání ZO ze dne 1.3.2023

Vyvěšeno: od 16. 3. 2023 do 16. 4. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Výroční zpráva za rok 2022

Vyvěšeno: od 3. 2. 2023 do 3. 4. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno: od 8. 2. 2023 do 31. 3. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

ÚZSVM HK- údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2023

Vyvěšeno: od 20. 2. 2023 do 20. 2. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Strakov na rok 2023 v Kč

Vyvěšeno: od 3. 1. 2023 do 31. 3. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

Vyvěšeno: od 3. 1. 2023 do 31. 3. 2026
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočtové opatření č. 11

Vyvěšeno: od 22. 12. 2022 do 31. 3. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet majitelů vodovodu DSO Janov-STrakov-Mikuleč za rok 2021

Vyvěšeno: od 28. 7. 2022 do 30. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce na rok 2022

Vyvěšeno: od 3. 1. 2022 do 31. 3. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 až 2024

Vyvěšeno: od 3. 1. 2022 do 31. 3. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno: od 25. 5. 2018 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled, rozpočet, závěrečný účet a rozpočtová opatření Mikroregion Litomyšlsko a Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov-Strakov-Mikuleč

Vyvěšeno: od 24. 3. 2017 do 24. 3. 2027
Název dokumentu Formát Velikost