E-podatelna

Informace o provozu podatelny Obce Strakov dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů
Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:
Strakov 3, Litomyšl 570 01, obecní úřad

Úřední hodiny podatelny:
pondělí 18:30 - 19:30 hod.

středa 18:30 - 19:30 hod.

Elektronická adresa podatelny:
obec@strakov.cz

Identifikátor datové schránky:
v4kbxhj

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
CD ROM/RW
DVD ROM/RW
USB flash disc

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.