GDPR - Informace o pověřenci a zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Strakov,

sídlo: Strakov č. 3, IČ: 00277410, DS: v4kbxhj,

telefon: 461639257, e-mail: obec@strakov.cz

 

Pověřenec pro OÚ: Ing. Klára Hudečková

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

tel. +420 720 073 518

Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.